İthalat - İhracat

Günümüzde küresel ekonominin dinamizmini yitirmeden gelişmesi, kanunlardaki değişiklikler ve teknolojik yenilikler nedeni ile alışılagelmiş iş yapış şekilleri değişmekte ve yeni kalıplar içine girmektedir. Bu değişim içerisinde, işinizi sürdürülebilir kılmak için, gelişmeleri yakından takip edip uygulayabilen, konusunda uzman, dinamik ve güvenilir çözüm ortaklarıyla hareket etmek önemli olmaktadır.

UTC Gümrük Müşavirliği, ithalat ve ihracat hizmetlerinde öncelikle yasal yükümlülükler ve yürürlükte olan 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri hakkında müşterilerine bilgi vermektedir. Bu bilgiler doğrultusunda gümrüğe tabi tutulacak malzeme ile ilgili işlemler başlatılmaktadır. Öncelikle malzemenin tanımı doğru bir şekilde yapılıp gümrük tarife istatistik numarası (G.T.I.P) belirlenmektedir. G.T.I.P numarasının tanımlanmasının ardından bu malzemenin herhangi bir kurumdan izne tabi olup olmadığı tespit edilip ilgili kuruma başvuru için gerekli belgeler müşterimize bildirilmektedir. Bu belgelerin takibi yapılarak firmadan ve ilgili şirketlerden temin edilmesine gidilmektedir. Beyanname belgelerinin hazırlanması ile birlikte gerekli sigorta ve bankacılık işlemleri UTC Gümrük Müşavirliği uzmanları tarafından yürütülerek, gümrük işlemleri için gerekli evraklar teslim alınmaktadır. Evraklar teslim alındıktan sonra gümrük işlemleri, UTC Gümrük Müşavirliği operasyon ekibi tarafından yürütülerek gelişmelerle ilgili müşterilerle sürekli irtibat halinde olup bilgi verilmekte ve malın en kısa sürede müşterilere teslim edilmesi sağlanmaktadır. İşlemi tamamlanmış evraklar müşterilere en kısa sürede ulaştırılmaktadır.

Aynı şekilde ihraç edilecek olan ürünlerle ilgili detaylı listeler firmadan temin edilip, ürünlerin G.T.I.P noları belirlenmektedir. Firmanın sağlamış olduğu bilgiler doğrultusunda kontrol listesi hazırlanıp fatura dokümleri yapılmaktadır. İlgili ülkeye göre dolaşım sertifikasının (ATR, EURO1, Menşe Şahadetnamesi) düzenlenmesi ve ticaret odasından tasdik edilmesinin ardından bilgisayar ortamında Gümrük Çıkış Beyannamesi hazırlanarak ilgili İhracatçılar Birliğinden tasdik edilmekte ve gereken izinlerin (Zirai Karantina Raporu, Sağlık Sertifikası gibi) alınması ile gümrük tescil işlemleri yapılmaktadır. İşlemlerin sonucunda alınan yurtdışı dolaşım sertifikasının ilgili nakliye firmasına iletilmesi sağlanırken ihracatın ödeme şekline göre hazırlanmış olan banka evrakları ilgili bankaya iletilmektedir. Tamamlanmış evraklar müşteriye iletilmektedir.

Bütün hizmetler online olarak UTC Gümrük Müşavirliği'nin gümrüklere direkt bağlantısı olan EDI baglantısı ile yapılmaktadırç Bu bağlantı sayesinde mallarınızın beyanı ve tescil işlemi direkt olarak ofislerimizdeki bilgisayarlarla ilgili gümrüklere yapılabilmektedir. Aynı zamanda internet bankacılıgı ile hızlı para transferlerinin gerçekleştirilmesi ve gümrük ekibiyle her an her yerde sürekli bilgi akışı GSM ve telsiz ile iletişim olanağıyla gerçekleştirilmektedir. Yaygın hizmet ağı ile İstanbul Gümrükleri dışında İzmit, Ankara, İzmir, Mersin, Gaziantep Gümrükleri Başmüdürlükleri gibi Türkiye çapındaki bütün bağlantılarda Gümrük Müşavirliği hizmetleri verilmektedir.

Linkler :